Een paradoxale toonladder
25 april 2015

Mijn favoriete optische illusie is de litho ‘Klimmen en dalen’ van Maurits Cornelis Escher uit 1960. Hier zien we een bouwwerk waarvan de buitenmuren uitmonden in een onmogelijke trap. Onmogelijk omdat de trap na enige tientallen treden en vier rechthoekige wendingen in zichzelf sluit. Dus na een rondje continu klimmen c.q. continu dalen ben je weer bij je uitgangspunt aangekomen, en dat kan natuurlijk niet.


Fig. 1. Klimmen en dalen. Litho door M.C. Escher (1960)

Escher baseerde deze litho op de zogenaamde Penrose-trap, die in 1959, dus één jaar eerder, was gepubliceerd door Lionel en Roger Penrose.


Fig. 2. De Penrose-trap (1959)

Een tijd geleden vroeg ik me af of een dergelijke optische illusie ook vertaald kan worden in een overeenkomstige auditieve illusie. Met andere woorden:

Zou het mogelijk zijn om de illusie te creëren van een toonladder die in zichzelf sluit, zodat je dus eeuwig stijgt (of daalt), net zoals het geval is bij de Penrose-trap?

Die vraag bleek al eerder opgeworpen en beantwoord te zijn door Roger Newland Shepard in het midden van de vorige eeuw. Shepard ontdekte het mechanisme van de in zichzelf sluitende stijgende toonreeks in 1964 toen hij werkzaam was bij Bell Laboratories.

Het volgende filmpje verenigt de twee paradoxen: de Penrose-trap en de Shepard-toonladder.
Vid. 1. A Pair of Paradoxes door R. Shepard en E. Zajac (1959)We zien het stuiterende balletje voortdurend een trede hoger komen en toch weer op zijn uitgangspunt terugkeren. Net zo verwonderlijk is de toonladder die we horen. Elke opeenvolgende toon is hoger dan de voorafgaande, en toch komen we uiteindelijk weer terug bij de starttoon. Sterker nog: ondanks dat de toon duidelijk stijgt, lijkt hij desondanks niet van zijn plaats te komen.

Voor de verklaring van dit fenomeen, bekijken we figuur 3.


Fig. 3. Een Shepard-toonladder ontleed.
Hoe kleiner de noot, des te zachter de corresponderende toon.

(Afbeelding: Donald Byrd)Elke toon van de Shepard-toonladder bestaat uit 3 a 4 stemmen, waarvan de hoogste en de laagste zacht klinken, en de middelste luid. Opeenvolgende stemmen zijn voortdurend een oktaaf van elkaar verwijderd. Uit de figuur zien we dat de bovenste stem verdwijnt en plaats maakt voor een zachte onderste stem die aanzwelt tot een luide middenste stem, en vervolgens weer afzwakt tot een zachte bovenste stem. Op deze manier wordt de illusie van een voortdurend stijgende toon verbeeld die desondanks nimmer boven het middenregister uitstijgt.

Toen ik eenmaal begreep hoe zo'n Shepard-toonladder in elkaar steekt, vroeg ik me af of ik in staat was om zelf zo'n toonladder te creëren. Daartoe nam ik mezelf op terwijl ik een toonladder op de piano speelde, waarna ik de wav-file bewerkte in een audiobewerkingsprogramma. Het resultaat is hieronder te bewonderen.

Aud. 1. Mijn Shepard-toonladder
Klik hier als de player niet werkt of onzichtbaar is.Het klinkt zeer overtuigend, al zeg ik het zelf. Hiermee ben ik echt een illusie rijker geworden!Copyright © 2015 René Kluiving