Corona UpdateIn deze blog het laatste nieuws over de implicaties van de Corona-crisis op mijn praktijk.
Klik hier voor de meest recente maatregelen die Nederland neemt ter bestrijding van dit virus ( SARS-CoV-2 ) en de effecten ervan op de Nederlandse samenleving.


26 maart 2020

Twee leerlingen vallen in de de risicogroep, en komen niet meer op les in de studio.
En krijgt les via Skype, de ander heeft de lessen opgeschort.


23 maart 2020

Sinds 1 dag werkt Skype bij mij in mijn studio. Dit wordt een alternatief voor Whatsapp video.
Ik heb inmiddels een hoogwaardige webcam met stereo microfoon besteld.


21 maart 2020

Onze burgermeester Femke Halsema schijnt de ernst van de situatie nog niet te begrijpen.
Ze vindt het prima dat jongeren voetballen op pleintjes en in parken en ze houdt de markten open.
Ik heb haar inmiddels gemaild en haar op haar beleid aangesproken.
Klik hier om deze mail te lezen (pdf).


20 maart 2020

Bijna alle leerlingen blijven komen en leven de veiligheidsmaatregelen na.
Een paar leerlingen hebben verkoudheidsklachten en blijven thuis. Sommigen hebben al een videoles gekregen.
Van drie minderjarige leerlingen zijn de ouders sceptisch over pianolessen in mijn studio. Deze leerlingen krijgen nu videolessen.


19 maart 2020

Vanaf vandaag worden de deurklinken in mijn studio na elk bezoek gereinigd.
Lichtschakelaars en apparatuurknoppen worden minstens n keer per dag schoongemaakt.


18 maart 2020

Het kamerdebat van vanavond heeft als uitkomst dat de huidige 'mini lock-down' vooralsnog gecontinueerd wordt.
Onderstaande maatregelen voor bezoek aan mijn studio blijven daarom voorlopig ongwijzigd van kracht.


18 maart 2020

Het bezoek aan mijn studio wordt aangescherpt.
Voorheen mochten kinderen samen met ouder en/of een vriendje/vriendinnetje komen.
Nu mogen kinderen alleen maar in hun eentje komen.
Indien ouders hier niet in mee willen gaan, zal de les op afstand via Whatsapp-video of video-correspondentie moeten geschieden.17 maart 2020

Vooralsnog gaan de pianolessen in mijn studio gewoon door, maar met de volgende maatregelen:

1) Leerlingen wassen voorafgaand aan de les hun handen bij mij,
2) de pianotoetsen worden meerdere keren per dag (na elke les) schoongemaakt,
3) ik houd 1,5 meter afstand tot de leerling, en
4) leerlingen met verkoudheidsverschijnselen moeten thuisblijven.

Deze maatregelen zijn conform de adviezen van het RIVM. Met deze maatregelen is de kans op besmetting m.i. verwaarloosbaar.

Eventueel kunnen de lessen op afstand middels Whatsapp-video gegeven worden.